• Anne Elisabeth Traulsen
  • Født i 1979 på Frederiksberg
  • Grundlægger af Klinik for Funktionel Psykologi
  • Autoriseret psykolog (Cand.psych. aut) fra Københavns Universitet
  • Kropspsykoterapeut ved Tine Mansfield og Ulla Rung Weeke
  • 2 års filosofistudie ved Københavns Universitet
  • Basisuddannelse i Functionel Medicine ved Oscar Umahro Cadogan

Min psykologiske interesse for sammenspillet mellem krop, psyke og sjæl er den røde tråd i min behandlingsmetode. I over 20 år har jeg undersøgt dette sammenspil udfra et psykologisk, biokemisk og filosofisk perspektiv. Dette har ledt mig frem til, at jeg nu tilrettelægger mine behandlinger, således at kroppen, psyken og sjælen integreres i hinanden og derved opnår jeg de bedste resultater.

Jeg efteruddanner mig løbende inden for psykologiske og medicinske områder, hvilket bidrager til en endnu bedre evne til at hjælpe mennesker i retning af friere, sundere og mere vitale liv. Jeg er ikke fastlåst i en metode, men jeg sørger for, at de metoder jeg bruger stemmer overens med mit menneskesyn og mine holdninger.

Traumebehandling optager mig meget, da især tidlige traumer så som psykisk og fysisk omsorgssvigt i barndommen i form af forsømmelse, overgreb og misbrug samt sygdom, ulykker og tab er med til at strukturere hele vores organisme i forhold til vores evne til at trives, vores psykiske og fysiske sundhed og vores evne til at indgå i positive og nærende relationer. Det vil sige, at traumer påvirker helt centrale områder for dét at være menneske og dét at leve et liv, der er værd at leve. De er derved direkte forbundet med vores livskvalitet.

Ligeledes er jeg optaget af, hvordan vores miljø påvirker os, og hvordan vi kan ændre på miljøet for at få det bedre. Her taler jeg primært om vores kost-, søvn- og bevægelsesvaner, de miljøgifte vi er udsat for, de relationer vi indgår i og vores tro. Jeg er også interesseret i, hvordan vores krop fungerer biokemisk, og hvordan vi kan genoprette en sund balance i kroppen, sådan at vi kan leve i fysisk og psykisk sundhed. På universitetet skrev  jeg speciale om kostbehandling som behandlingsmetode for ADHD i et klinisk og neuropsykologisk perspektiv.

I en årrække har jeg arbejdet med familier og udvikling af forældrekompetencer på det meget inspirerende Familiecentret Vibygård. Derudover har jeg haft æren af at arbejde under supervision af Bodil Claesson i et kliniksamarbejde, hvor jeg behandlede private klienter under sygesikringen.

Læs om hvilke spændende mennesker jeg er inspireret af i mit arbejde Inspiration

Læs mere om hvad jeg har beskæftiget mig med her Curriculum Vitae

Find mit eksamensbevis her Eksamensbevis

Find mit autorisationsbevis her Autorisationsbevis