Jeg er en kvinde med en målrettet mission! 

Nemlig at forstå sammenspillet mellem krop, psyke og sjæl, således at jeg bedst muligt kan hjælpe det enkelte menneske ud af psykisk og fysisk lidelse.

Krop, psyke og sjæl hænger uløseligt sammen og skaber gensidigt hinanden. Det frustrerer mig, at psykologien traditionelt set ikke fokuserer på at  inddrage kroppen og sjælen. Derfor revolutionerer jeg den måde, vi forstår og behandler psykisk lidelse. Jeg skaber en sammenhæng mellem de videnskaber, der beskæftiger sig med menneskelig sundhed, og nedbryder deres faglige grænser, så de deler viden og metoder. Jeg anser det for min mission at skabe en helhedsorienteret forståelse for kroppens, psykens og sjælens interaktion i den kliniske psykologi.

Jeg er optaget af vores evne til at tage ansvar og træffe de valg, som er i overensstemmelse med det, der overordnet er bedst for os hver især, så vi kan leve i størst mulig sundhed og vitalitet. Det er mange af os ikke særlig gode til. Hvorfor er det sådan?

Fordi vi primært er styret af ubevidste automatiserede mønstre som grundlægges i fosterstadiet og gennem vores opvækst. Nogle mønstre er endda nedarvede fra vores forfædre.  Vi er således i meget høj grad styret af vores indre og ydre miljø og af, hvordan vi oplever dem. Så selvom vi godt kan lide at se os selv som rationelle mennesker, der har styring med vores eget liv, så kræver det for de fleste af os et godt stykke bevidsthedsgørende arbejde at komme hen til, hvor vi rent faktisk kan tage styring med og ansvar for vores liv.

Desværre er der ikke kun én måde, der kan hjælpe alle. Der er altid en individuel årsag til, at vi er sårbare på lige præcis den måde, vi hver især er. Vores udvikling fra barn til voksen, vores livsstil, psykologiske overlevelsesmekanismer, traumer, gener, kost og øvrige miljømæssige faktorer, er alt sammen en del af et multifaktorielt ophav, som afgør, hvilke psykiske og fysiske sygdomme og problemer lige præcis vi udvikler.  Vi har derfor hver vores vej ud fra netop det, vi er dannet af og i. Heri ligger det vidunderlige, men også det stærkt udfordrende, for hvilken vej er din vej, og hvordan finder du den?

Lige præcis at hjælpe dig med at finde din vej, er jeg blevet rigtig god til. Min viden, erfaring og kompetencer har jeg sammensat til nogle overordnede principper som muliggøre at tilpasse din behandling præcis til din historie, din genetik og dit miljø. Disse principper har jeg valgt at kalde funktionel psykologi.