Funktionel psykologi er en tilgang til psykologisk behandling, som udspringer af mit ønske om at behandle bagvedliggende årsager til mistrivsel på en individualiseret, effektivt og målrettet måde, som skaber vedvarende resultater.

Hør om funktionel psykologi her:

Jeg har skabt behandlingsprincippet funktionel psykologi ved at kombinere psykologien og biokemien i et behandlingsmæssigt øjemed. Funktionel psykologi er baseret på en fussion af klinisk kropspsykoterapi og Functional Medicine.

Funktionel psykologi er et behandlingsmæssigt paradigmeskifte, som især karakteriseres ved en individuel behandlingsstrategi, hvor lige netop de specifikke faktorer, der gør sig gældende for den enkelte, tages i betragtning i behandlingstilrettelæggelsen og behandlingsforløbet. Der kigges på klientens oplevelser, miljø, genetik, biokemi og livsstil og denne viden bruges til at lave en individuel behandlingsplan, som er rettet mod årsagen til problemerne i stedet for symptomerne i sig selv. Funktionel psykologi er således et opgør med den dominerende  behandlingsmæssige forståelse, der hersker i den vestlige verden, som bedst beskrives med “one size fits all”. Derimod tilbyder funktionel psykologi en skræddersyet behandling til den enkelte, udfra lige præcis dennes omstændigheder i livet. For at kunne gøre dette er funktionel psykologi ikke en specifik metode, men en tilgang til psykologisk behandling, som styres af 8 overordnede principper, hvoraf de sidste 6 er hentet fra Functional Medicine.

Behandlingsprincipper

  1. En behandlingsfleksibilitet der stræber efter en psykologisk behandling af klientens krop, psyke og sjæl som en uløselig helhed.

  2. Arbejdshypoteser og behandlingsmetoder designet efter, hvilken del af klientens nervesystem problematikken har sit afsæt i.

  3. En forståelse af hvert menneskes biokemiske individualitet, baseret på konceptet om genetisk og miljømæssig særegenhed.

  4. Udgangspunkt i den evidens som støtter en klientcentreret tilgang frem for en sygdomscentreret tilgang til behandling.

  5. En søgen efter en dynamisk balance mellem interne og eksterne faktorer i klientens krop, psyke og sjæl.

  6. Kendskab til de spindelvævslignende sammenhæng mellem interne fysiologiske og psykologiske faktorer.

  7. Sundhed opfattet som en positiv vitalitet og ikke blot som fravær af sygdom –med vægt på de faktorer, som fremmer forbedringer af en vital fysik og psyke.

  8. Optimering af organreserver som et middel til at forøge hver klients sundhedsspænd og ikke blot livsspænd.

De kropspsykoterapeutiske tilgange, der bruges i funktionel psykologi, er ikke en samlet specifik metode, men repræsenteres ved en række skoler og strømninger, som har udviklet sig siden psykologiens ophav. Fælles for disse er, at de arbejder udfra en biologisk forståelse af vores krop og psyke og tildeler kroppen sin retmæssige betydning i psykologien. Traumer betragtes som en biokemisk strukturerende kerneproblematik, som danner basis for vores sundhed og mangel på samme. Derfor er en kropslig tilgang til traumeforløsning en essentiel del af funktionel psykologi.

Forenklet sagt skruer funktionel psykologi hovedet tilbage på kroppen og placerer mennesket i dets miljø. Mennesket betragtes, som en helhed ikke blot i sig selv, men som en del af verden. Vores tanker, følelser og psykiske tilstand er ikke blot noget, der foregår i hovedet, det er koblet til hele kroppen, miljøet og den opvækst vi har haft.

Under Inspiration kan du se, hvem jeg er inspireret af og har lært af.