Jeg behandler voksne, teenagere og familier, som vil arbejde med:

.

Traumer

PTSD    Depression

Angst    Kriser    Sorg    Tab    Stress    ADHD

Sygdomshåndtering    Fysiske smerter    Tilknytningsproblematikker

Særligt sensitive    Autisme    Spiseforstyrrelser

Lavt selvværd    Personlig udvikling

Forældreskab

.

Jeg støtter dig ved at tilbyde dig en:

  • Helhedsorienteret behandling af krop, psyke og sjæl.
  • Skræddersyet behandling som passer præcis til din unikke situation.
  • Behandling som styrker din evne til at tage ansvar for og styring med dit liv.

For at kunne støtte dig, arbejder jeg ud fra en bred behandlingsvifte, som er sammensat af kropspsykoterapeutiske metoder, hvor jeg bruger samtaleterapi med et særligt fokus på kroppen. Disse metoder er særligt gode til dybdebearbejdning af psykiske problemer, fordi de aflader den biokemiske energi, der ligger bundet i traumer. De oplevelser, du har haft, sætter spor i din hjerne og krop. Kroppen besidder en stor viden, fordi den ofte husker det, du har været udsat for meget detaljeret. Ved at arbejde med din krop aktiveres din kropslige hukommelse og din kropsbevidsthed øges, således at vi får mulighed for at bearbejde de problemstillinger, som forhindrer dig i at leve dit liv, som du gerne vil. Dette gøres ved specifikke metoder, som fx vejrtrækningsøvelser og samspilsøvelser. Jeg vil spørge ind til, hvad du mærker i din krop, og det du mærker vil blive et vigtigt værktøj for os, når vi arbejder sammen i klinikken og for dig derhjemme, når du bruger de redskaber, du har fået i terapien.

Yderligere består behandlingsviften af regulering af en lang række miljømæssige faktorer, som kan have meget stor indflydelse på, hvordan du har det psykisk og fysisk. Hvis du selv er indstillet på det, og hvis det giver mening i forhold til din problematik, regulerer vi sammen dine kost-,  bevægelses- og søvnvaner. Derudover kigger vi på, hvordan din kropslige tilstand er, ved f.eks. at belyse følgende spørgsmål: Får du nok næring til at danne en sund psyke? Hvordan har din tarmflora det? Har du forgiftningstilstande fra miljøgifte? Er dine hormoner i balance? Er dit nervesystem fastlåst i et for højt stressniveau, eller er det kollapset? Hvordan har dit immunforsvar det? Er du i stand til at danne sunde og nærende relationer til dig selv og andre?

På den måde sætter vi sammen ind bredt for at sørge for, at du får hjælp på præcist de områder, der vil bringe dig til både psykisk og fysisk sundhed og vitalitet.

Ofte har mennesker der har det psykisk svært også en del fysiske skavanker eller sygdom. Nogle af disse vil jeg kunne hjælpe dig af med, men nogle gange kan jeg blive nødt til at henvise dig til mine dygtige samarbejdspartnere med stor lægefaglig viden.